NTL: Đăng ký bán 83.340 cổ phiếu quỹ

Thông báo giao dịch cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm như sau:

  • Tên công ty: Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm
  • Mã chứng khoán: NTL
  • Số lượng cổ phiếu quỹ của Công ty nắm giữ trước khi giao dịch: 83.340 cp
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 83.340 cp.
  • Mục đích: Bổ sung nguồn vốn lưu động
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 15/03/2010 đến ngày 11/06/2010

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01