VFM: Đăng ký “lướt sóng” ba cổ phiếu SJS, NTL và LSS

vfm dang ky luot song ba co phieu sjs ntl va lss

Nhóm các công ty liên quan đến CTCP Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam đăng ký vừa mua vừa bán khối lượng lớn ba cổ phiếu SJS, NTL và LSS trong hai tháng từ 8/3 – 8/5/2010.

Theo đó, tổ chức và nhóm người liên quan đăng ký giao dịch là CTCP Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM); Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1); Quỹ đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (VF2); Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (VF4);

Giao dịch cổ phiếu SJS (mua ròng 1.695.500 cp)

VFM: Đăng ký mua 3.000 cổ phiếu , bán 7.500 cổ phiếu; giảm số lượng nắm giữ từ 4.500 cổ phiếu xuống 0 cổ phiếu.

VF1: Đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu, bán 1 triệu cổ phiếu (mua ròng 1 triệu cp), nâng số lượng nắm giữ từ 2.755.200 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 3,44% lên 3.755.200 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 4,69%.

VF2: Đăng ký mua 600.000 cổ phiếu, bán: 400.000 cổ phiếu (mua ròng 200.000 cp); nâng số lượng nắm giữ từ 440.000 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0.55% lên 640.000 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0.80%.

VF4: Đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, bán 500.000 cổ phiếu (mua ròng 500.000 cp): nâng số lượng nắm giữ từ 929.400 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 1,16% lên 1.429.400 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 1,79%.

Giao dịch cổ phiếu LSS – CTCP Mía đường Lam Sơn:

VF1 đăng ký mua 500.000 cp; bán 800.000 cp (bán ròng 300.000 cp), giảm số lượng nắm giữ từ 836.340 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2,83% xuống 536.340 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1,82%.

VF2: Đăng ký mua 600.000 cp; bán 600.000 cp, giữ nguyên số lượng nắm giữ là 758.920 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2,57%.

VF4: Đăng ký mua 300.000 cp; bán 300.000 cp, trước và sau khi giao dịch không nắm cổ phiếu nào.

Giao dịch cổ phiếu NTL – CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm:VFM: Đăng ký vừa mua vừa bán 4.000 cổ phiếu, trước và sau giao dịch không nắm giữ cổ phiếu nào

VF1: Đăng ký mua: 500.000 cổ phiếu, bán: 800.000 cổ phiếu (bán ròng 300.000 cp); giảm số lượng nắm giữ từ 863.050 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5,29% xuống 563.050 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3,45%.

VF2 đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, bán 300.000 cổ phiếu (bán ròng 100.000 cp); giảm số lượng nắm giữ từ 140.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,86% xuống 40.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,25%.

VF4 đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, bán 200.000 cổ phiếu, số lượng cp nắm giữ trước khi giao dịch là 98.240 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0,60%.

Hoàng Ly
Theo HSX

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01