LSS, NTL: Giao dịch cổ phiếu của các quỹ thuộc VFM

lss ntl giao dich co phieu cua cac quy thuoc vfm

Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1) mua 291.410 cổ phiếu.

Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã CK: LSS) thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn.

Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) bán toàn bộ 227.550 cổ phiếu đang nắm giữ.

Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1) mua 291.410 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 544.930 đơn vị tương đương tỷ lệ 1,85% lên 836.340 đơn vị tương đương tỷ lệ 2,83%.

Quỹ đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (VF2) bán 41.080 cổ phiếu giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 800.000 cổ phiếu xuống 758.920 đơn vị tương đương tỷ lệ 2,57%.

Sau khi giao dịch, lượng cổ phiếu của nhóm công ty tăng từ 1.572.480 đơn vị tương đương tỷ lệ 5,33% lên 1.595.260 đơn vị tương đương tỷ lệ 5,41%.

Giao dịch được thực hiện từ 16/9/2009 đến 2/3/2010.

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL) thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn.Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) bán toàn bộ 4.000 cổ phiếu đang nắm giữ.

Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1) mua 6.260 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 856.790 đơn vị tương đương tỷ lệ 5,25% lên 863.050 đơn vị tương đương tỷ lệ 5,29%.

Quỹ đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (VF2) mua 35.000 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 105.000 đơn vị tương đương tỷ lệ 0,64% lên 140.000 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 0,86%.

Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (VF4) mua 87.990 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 10.250 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 0,06% lên 98.240 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 0,6%.

Giao dịch được thực hiện từ 5/2/2009 đến 2/3/2010.

Theo Hose
 T.H

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01