NTL: Doanh thu tăng mạnh, lợi nhuận ròng đạt 12 tỷ đồng

ntl 305 gdkhq nhan co tuc dot 2 nam 2010 bang co phieu ty le 100

Dù doanh thu thuần tăng mạnh nhưng tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần tăng nên lãi gộp giảm mạnh 30,13% còn 33,09 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý I năm 2012.

Doanh thu thuần quý I đạt 363,17 tỷ đồng, tăng 287% so với cùng kỳ. Dù doanh thu thuần tăng mạnh nhưng tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần tăng mạnh từ 49,51% cùng kỳ lên 90,89% quý I năm 2012 nên lãi gộp giảm mạnh 30,13% còn 33,09 tỷ đồng.

download

Hoạt động tài chính chiếm tỷ trọng không đáng kể trên tổng doanh thu, đạt 6,62 tỷ đồng, giảm 44,32% so với cùng kỳ.

Lãi sau thuế quý I năm 2012 của NTL đạt 18,03 tỷ đồng trong đó phần lãi thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 11,99 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ.

Báo cáo KQKD
Chỉ tiêu Q1/2012 Q1/2011 Thay đổi
Doanh thu thuần 363.17 93.81 287.13%
Giá vốn 330.08 46.45
Tỷ trọng giá vốn/DT 90.89% 49.51%
LN gộp 33.09 47.36 -30.13%
DT tài chính 6.62 11.89 -44.32%
Chi phí tài chính -1.14 0.44
Chi phí quản lý DN 17.48 6.91 152.97%
Lợi nhuận thuần 23.37 51.90 -54.97%
Lợi nhuận khác -0.75 1.11
LNTT 22.62 53.00 -57.32%
LNST 18.03 39.90 -54.81%
LNST thuộc cty mẹ 11.99 38.78 -69.08%

Hải An

Theo Trí Thức Trẻ/NTL

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01