NTL: Được hoàn nhập dự phòng, lãi quý II tăng 16% so với cùng kỳ

ntl 305 gdkhq nhan co tuc dot 2 nam 2010 bang co phieu ty le 100

Lãi sau thuế quý II/2012 đạt 12,39 tỷ đồng, tăng 16,12% so với cùng kỳ. Luỹ kế 6 tháng đạt 17,93 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) thông báo kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2012 của riêng công ty mẹ.

Riêng quý II, NTL đạt 113,9 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ và LN gộp đạt 17,82 tỷ đồng, giảm 42,4%.

Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt gần 7 tỷ đồng, giảm 75,64% so với cùng kỳ năm 2011. Tuy nhiên, nhờ được hoàn nhập dự phòng nên trong kỳ chi phí tài chính âm 1,75 tỷ đồng.

Lãi sau thuế quý II/2012 đạt 12,39 tỷ đồng, tăng 16,12% so với cùng kỳ. Luỹ kế 6 tháng đạt 17,93 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ.

Tài sản ngắn hạn tại thời điểm kết thúc năm 2012, tài sản ngắn hạn của NTL đạt 1.603,6 tỷ đồng trong đó có đến 1.138 tỷ đồng hàng tồn kho. Dư nợ ngắn hạn của NTL là 855,21 tỷ đồng trong đó phải trả cho người bán 114,85 tỷ đồng và người mua trả tiền trước 630,16 tỷ đồng.

Dư tiền cuối quý II/2012 còn 218 tỷ đồng, giảm 120,27 tỷ đồng so với số dư đầu năm.

Báo cáo KQKD
Chỉ tiêu Q2/2012 Q2/2011 Thay đổi 6T/2012 6T/2011 Thay đổi
Doanh thu thuần 113.9 86.41 31.81% 200.19 153.07 30.78%
Giá vốn 96.08 55.47 73.21% 179.03 80.25  
Tỷ trọng giá vốn/DT 84.35% 64.19%   89.43% 52.43%  
LN gộp 17.82 30.94 -42.40% 21.16 72.82 -70.94%
DT tài chính 6.99 28.7 -75.64% 12.08 39.93 -69.75%
Chi phí tài chính -1.75 35.80   -5 35.8  
Chi phí quản lý DN 4.85 4.89 -0.82% 8.22 8.88  
Lợi nhuận thuần 21.7 18.95 14.51% 30.03 68.06  
LNST 12.39 10.67 16.12% 17.93 48.28 -62.86%

Hải An

Theo Trí Thức Trẻ/NTL

 

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01