• anh dung lideco ha long 01

    NTL: Giải trình chênh lệch số liệu BCTC Q4/2012 và BCTC kiểm toán năm 2012

    Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm xin giải trình chênh lệch số liệu BCTC Q4-2012 và BCTC kiểm toán năm 2012 như sau:

    Bài viết liên quan

    viVietnamese
    khu do thi lideco 01