NTL – mẹ: LNST tăng 9,4% sau kiểm toán

ntl me lnst tang 94 sau kiem toan

So với năm 2011, NTL đã tập trung hơn vào mảng kinh doanh bất động sản và mang lại hiệu quả cao hơn.

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) công bố báo cáo kiểm toán năm 2012 của riêng công ty mẹ.

So với báo cáo trước kiểm toán, báo cáo sau kiểm toán ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế của NTL lên tới 65 tỷ đồng, tăng 9,43% so với con số trước kiểm toán, tương ứng mức tăng 5,6 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu là sự ghi nhận tăng lên của khoản mục Doanh thu bán hàng và cung vấp dịch vụ. Sau kiểm toán, khoản mục này của NTL đạt 510,9 tỷ đồng, tăng 19,7 tỷ đồng so với trước kiểm toán.

Ngoài ra, các khoản chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng được ghi tăng so với báo cáo NTL tự lập.

Cơ cấu doanh thu và giá vốn hàng bán năm 2012 của NTL được thuyết minh chi tiết như sau:

download 1

Hoạt động kinh doanh bất động sản là mảng hoạt động chính, mang lại doanh thu và lợi nhuận chủ yếu cho NTL trong năm vừa qua. So với năm 2011, NTL đã tập trung hơn vào mảng kinh doanh này và mang lại hiệu quả cao hơn.

Kết quả LNST năm 2012 giảm tới 30,6% so với năm 2011 chủ yếu do sự sụt giảm doanh thu tài chính của công ty, nguồn gốc là sự sụt giảm nguồn thu từ lãi tiền gửi có kỳ hạn.

Minh Thư

Theo Trí Thức Trẻ/HSX

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01