NTL: Giải trình lợi nhuận Q3/2009 tăng 119,63% so với Q2/2009

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL) giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa Quý II/2009 và Quý III/2009 như sau:

+ Lợi nhuận trước thuế Quý II/2009 : 116.964.946.531 đ

+ Lợi nhuận trước thuế Quý III/2009 : 256.891.837.112 đ

+ Chênh lệch tăng : 139.926.890.581 đ

Lợi nhuận Quý III/2009 tăng so với Quý II/2009 là 119,63%.

Nguyên nhân chênh lệch tăng do:

Đến 30/9/2009, Công ty đã bán và thu tiền được 6,7ha hạ tầng Dự án Khu ĐTM Bắc Quốc lộ 32 và phản ánh doanh thu, lợi nhuận vào Quý III/2009 khoảng 2ha hạ tầng của Dự án này. Đồng thời, Quý III/2009 cũng phản ảnh phần doanh thu hạ tầng nhà thấp tầng của Dự án Khu ĐTM Dịch Vọng do bên liên doanh dự án thực hiện.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01