NTL: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Ngày 26/3/2008, CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ như sau: :

Tên người thực hiện giao dịch: ông Đinh Quang Chiến Mã chứng khoán giao dịch: NTL Chức vụ tại tổ chức niêm yết: ủy viên HĐQT Số lượng cổ phần đang nắm giữ: 427.000 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu thông báo giao dịch (mua): 100.000 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 527.000 cổ phiếu Phương thức giao dịch: khớp lệnh Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: 90 ngày kể từ 28/03/2008

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01