NTL: TB niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo quyết định số 164/QĐ-SGDHCM ngày 06/12/2007 với các nội dung sau:

Tổ chức niêm yết:   Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm Địa chỉ trụ sở chính:   Xóm 7, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội   Điện thoại:  04.7571095;                Fax: 04.8389967 Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông Mã chứng khoán:   NTL Mệnh giá:  10.000 đồng Số lượng chứng khoán niêm yết: 8.200.000 cổ phiếu (Tám triệu hai trăm ngàn cổ phiếu) Tổng giá trị chứng khoán niêm yết theo mệnh giá: 82.000.000.000 đồng (Tám mươi hai tỷ đồng) Ngày niêm yết có hiệu lực:   06/12/2007 Ngày chính thức giao dịch:   21/12/2007 Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên:   225.000 đồng Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là  20% so với giá tham chiếu.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01