NTL: Thông báo thay đổi kế toán trưởng

HĐQT CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm đã quyết định ông Đinh Quang Chiến thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng để tập trung hoàn thành nhiệm vụ Ủy viên HĐQT và chỉ đạo công tác thực hiện các dự án đồng thời bổ nhiệm ông Lê Minh Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng –

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01