• anh dung lideco ha long 01

  NTL: Kết quả bầu HĐQT và Ban kiểm soát

  Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL) thông báo kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty như sau:

  1. Ông Nguyễn Văn Kha : Chủ tịch Hội đồng quản trị

  2. Ông Vũ Gia Cường : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

  3. Ông Nguyễn Văn Ninh : Uỷ viên Hội đồng quản trị

  4. Ông Đinh Quang Chiến : Uỷ viên Hội đồng quản trị

  5. Ông Nguyễn Ngọc Thịnh : Uỷ viên Hội đồng quản trị

  Bài viết liên quan

  viVietnamese
  khu do thi lideco 01