NTL: Trả cổ tức năm 2008: 2.500 đồng/Cp, ngày ĐKCC 15/4/2009

Sở Giao dịch CK Tp. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty CP phát triển đô thị Nhà Từ Liêm (mã CK: NTL) như sau:

· Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/04/2009

· Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2009

· Mục đích: trả cổ tức năm 2008

· Tỷ lệ thực hiện:25%/mệnh giá (2.500 đồng/cổ phiếu)

· Ngày thực hiện:08/05/2009

· Địa điểm nhận cổ tức:

+ Các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: thực hiện tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: thực hiện tại Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán NTL vào những ngày 14,15,16/04/2009.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01