NTL: KITMC WORLDWIDE VIETNAM RSP BALANCED FUND đã mua 20.000 cổ phiếu

Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm như sau:

  • Tên nhà đầu tư thực hiện giao dịch : KITMC WORLDWIDE VIETNAM RSP BALANCED FUND
  • Mã chứng khoán thực hiện mua : NTL
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 804.960 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ :4,93 %.
  • Số lượng cổ phiếu thực hiện mua : 20.000 cổ phiếu.
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 824.960 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ :5,06 %.
  • Thời gian thực hiện giao dịch ngày 10/08/2009 .

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01