NTL: 18/08/2009 – Ngày GDKHQ lấy ý kiến bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề KD

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (TTLK) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm nh ư sau:

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm
Trụ sở chính: Xóm 7, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3838 5960 Fax: (84-4) 838 9967
– Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm
– Mã chứng khoán: NTL
– Mã ISIN: VN000000NTL4
– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
– Mệnh giá: 10.000 đồng
– Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/2009
– Lý do và mục đích: Lấy ý kiến bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký kính doanh của Công ty
– Thời gian dự kiến lấy ý kiến: 03/09/2009

TTLK tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán NTL ngày 19/08, 20/08 và 21/08/2009.

Vsd

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01