• anh dung lideco ha long 01

  NTL: 18/08/2009 – Ngày GDKHQ lấy ý kiến bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề KD

  Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (TTLK) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm nh ư sau:

  Tên TCPH: Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm
  Trụ sở chính: Xóm 7, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội
  Điện thoại: (84-4) 3838 5960 Fax: (84-4) 838 9967
  – Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm
  – Mã chứng khoán: NTL
  – Mã ISIN: VN000000NTL4
  – Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  – Mệnh giá: 10.000 đồng
  – Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/2009
  – Lý do và mục đích: Lấy ý kiến bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký kính doanh của Công ty
  – Thời gian dự kiến lấy ý kiến: 03/09/2009

  TTLK tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán NTL ngày 19/08, 20/08 và 21/08/2009.

  Vsd

  Bài viết liên quan

  viVietnamese
  khu do thi lideco 01