NTL: LNST 6 tháng đạt 242,6 tỷ đồng, tăng 145,3% so với cùng kỳ.

ntl loi nhuan truoc thue ca nam uoc khoang 690 ty dong

Công ty CP Phát triển đô thị Từ Liêm đã thực hiện được 457,45 tỷ đồng doanh thu trong quý II/2010 và đạt 238,58 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Công ty CP Phát triển đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2010 của Công ty.

 

Theo đó, doanh thu quý II/2010 là 457,45 tỷ đồng, tăng 159,65 tỷ đồng tương ứng tăng 53,6%, trong đó chủ yếu từ hoạt động kinh doanh nhà. Quý này, đầu tư tài chính của NTL khá hiệu quả với doanh thu đạt 16,6 tỷ đồng, trong khi đó chi phí tài chính là 2,2 tỷ đồng.

 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý II/2010 đạt 318,9 tỷ đồng, tăng 194,8 tỷ đồng tương ứng tăng 156,97% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế quý II/2010 là 318,13 tỷ đồng, so với 124 tỷ đồng vào cùng kỳ năm ngoái, tăng hơn 194 tỷ đồng tương ứng tăng 156,55%.

 

Lợi nhuận sau thuế quý II/2010 đạt 238,58 tỷ đồng, so với 93,6 tỷ đồng quý II/2009 tăng gần 145 tỷ đồng tương ứng tăng gần 155%.

 

Tính lũy kế 6 tháng đầu năm 2010, doanh thu của NTL thực hiện là 484,7 tỷ đồng, trong đó chủ yếu từ kinh doanh nhà ở hơn 374 tỷ đồng, hoạt động xây lắp hơn 100 tỷ đồng, còn lại là doanh thu từ dịch vụ. Doanh thu 6 tháng đầu năm nay tăng 52,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 242,6 tỷ đồng, tăng 143,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng tăng 145,3%.

 

Cập nhật tình hình các dự án

 

Sang Quý II/2010 Công ty tiếp tục triển khai bán nhà dự án khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32 – Trạm Trôi.

 

Dự án Tây Đô – Hoài Đức đã được các Sở ban ngành Thành phố thông qua, đang chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

 

Đang xin điều chỉnh thiết kế kiến trúc tòa nhà NO4B1 khu đô thị mới Dịch Vọng, dự kiến triển khai xây dựng vào quý IV/2010.

K.T

Theo HoSE

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01