NTL: Ngày ĐKCC tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Ngày 17/02/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đã có thông báo số 132/2011/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL) như sau:

  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 24 & 25/02/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2011
  • Thời gian thực hiện: 26/03/2011
  • Địa điểm dự kiến thực hiện: Trung tâm Hội nghị Quốc gia – Mỹ Đình, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội
  • Nội dung:

· Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010;

· Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011;

· Lấy ý kiến cổ đông về việc tăng vốn điều lệ lên 656 tỷ đồng bằng cách phát hành thêm cổ phiếu

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01