• anh dung lideco ha long 01

    NTL: Nghị quyết HĐQT v/v góp vốn thành lập Công ty TNHH Hỗn hợp Dịch Vọng

    Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm thông báo Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Hỗn hợp Dịch Vọng như sau:

    Bài viết liên quan

    viVietnamese
    khu do thi lideco 01