NTL: Nghị quyết HĐQT về dự kiến một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 trình ĐHĐCĐ phê duyệt

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm thông báo Nghị quyết HĐQT về dự kiến  một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 trình ĐHĐCĐ phê duyệt như sau:

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01