• anh dung lideco ha long 01

    NTL: Nghị quyết HĐQT về dự kiến một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 trình ĐHĐCĐ phê duyệt

    Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm thông báo Nghị quyết HĐQT về dự kiến  một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 trình ĐHĐCĐ phê duyệt như sau:

    Bài viết liên quan

    viVietnamese
    khu do thi lideco 01