NTL: Nghị quyết HĐQT về KH SXKD, bổ nhiệm 2 PTGĐ và tổ chức ĐHĐCĐ TN 2014

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về kế hoạch SXKD, bổ nhiệm PTGĐ và tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2014 như sau:

 

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01