• anh dung lideco ha long 01

    NTL: Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ và thời gian tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông

    Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm thông báo Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ và thời gian tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông như sau:

    Bài viết liên quan

    viVietnamese
    khu do thi lideco 01