NTL: Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ và thời gian tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm thông báo Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ và thời gian tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông như sau:

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01