NTL: Nghị quyết HĐQT về việc thời gian, địa điểm và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thời gian, địa điểm và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 như sau:

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01