• anh dung lideco ha long 01

    NTL: Ông Đinh Quang Chiến – TV.HĐQT đã bán 160.000 cp

    Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Đinh Quang Chiến như sau:

    Bài viết liên quan

    viVietnamese
    khu do thi lideco 01