• anh dung lideco ha long 01

  NTL: Ông Đinh Quang Chiến – TV.HĐQT đã bán 300.000 cp

  Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (Mã chứng khoán: NTL):

  • Tên người đăng ký giao dịch: Đinh Quang Chiến
  • Mã chứng khoán giao dịch: NTL
  • Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên Hội đồng quản trị
  • Số lượng cổ phiếu của người đăng ký giao dịch trước khi giao dịch: 900.000 cp (chiếm tỷ lệ 5,49%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch (bán): 300.000 cp
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 300.000 cp
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 600.000 cp (chiếm tỷ lệ 3,66%)
  • Mục đích thực hiện giao dịch: giải quyết nhu cầu tài chính
  • Phương thức giao dịch: khớp lệnh
  • Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 04/01/2010 đến ngày 15/03/2010
  • Lý do báo cáo chậm: đi công tác đột xuất nên không kịp báo cáo

  Bài viết liên quan

  viVietnamese
  khu do thi lideco 01