NTL: Ông Đinh Quang Chiến – TV.HĐQT đã bán 300.000 cp

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (Mã chứng khoán: NTL):

 • Tên người đăng ký giao dịch: Đinh Quang Chiến
 • Mã chứng khoán giao dịch: NTL
 • Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Số lượng cổ phiếu của người đăng ký giao dịch trước khi giao dịch: 900.000 cp (chiếm tỷ lệ 5,49%)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch (bán): 300.000 cp
 • Số lượng cổ phiếu đã bán: 300.000 cp
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 600.000 cp (chiếm tỷ lệ 3,66%)
 • Mục đích thực hiện giao dịch: giải quyết nhu cầu tài chính
 • Phương thức giao dịch: khớp lệnh
 • Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 04/01/2010 đến ngày 15/03/2010
 • Lý do báo cáo chậm: đi công tác đột xuất nên không kịp báo cáo

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01