• anh dung lideco ha long 01

  NTL: Ông Nguyễn Hữu Lập – Phó TGĐ đã bán 90.110 cp

  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (Mã chứng khoán: NTL):

  • Tên người đăng ký giao dịch: Nguyễn Hữu Lập
  • Mã chứng khoán giao dịch: NTL
  • Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Phó tổng giám đốc
  • Số lượng cổ phiếu của nắm giữ trước khi giao dịch: 327.328 cp (chiếm tỷ lệ 2%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch (bán): 100.000 cp
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 90.110 cp
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 237.218 cp (chiếm tỷ lệ 1,45%)
  • Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 20/07/2009 đến ngày 31/12/2009

  Bài viết liên quan

  viVietnamese
  khu do thi lideco 01