NTL: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) đã bán 541.000 cp

Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm như sau:

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01