NTL: VF1 đã bán 541.000 cổ phiếu

ntl 305 gdkhq nhan co tuc dot 2 nam 2010 bang co phieu ty le 100

Giao dịch làm thay đổi sở hữu thực hiện ngày 17/12/2012.

Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) như sau:

Tên nhà đầu tư thực hiện giao dịch: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1)

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước giao dịch: 5.633.580 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 9,22%

Số lượng cổ phiếu đã bán: 541.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.092.580 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 8,34%

Giao dịch làm thay đổi sở hữu thực hiện ngày 17/12/2012 nhằm mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01