NTL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01