NTL: Thông qua trả cổ tức năm 2010 tỷ lệ 30%

ntl loi nhuan truoc thue ca nam uoc khoang 690 ty dong

HĐQT giao phòng TCKT thực hiện những thủ tục liên quan.

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị (NTL) thông qua việc trả cổ tức năm 2010 bằng tiền.Tỷ lệ cổ tức chi trả là 30% tức mỗi cổ phiếu của cổ đông hiện hữu được nhận 3.000 đồng.

HĐQT giao phòng TCKT thực hiện những thủ tục liên quan.
L.Anh
Theo Hose

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01