• anh dung lideco ha long 01

  NTL: VF1 đăng ký mua 400.000 CP và bán 50.000 CP

  ntl loi nhuan truoc thue ca nam uoc khoang 690 ty dong

  Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/12/2010 đến 9/2/2011.

  Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn.

  Qũy đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1) chỉ mua 3.000 cổ phiếu trong số 300.000 đơn vị đăng ký mua và bán 0 cp trong số 50.000 đơn vị đăng ký bán. Giao dịch thực hiện từ 4/10 đến 4/12/2010.

  VF1 đăng ký mua tiếp 400.000 cổ phiếu và bán 50.000 cổ phiếu nâng lượng cp nắm giữ từ 2.746.690 đơn vị tương đương tỷ lệ 8,45% lên 3.096.690 đơn vị tương đương tỷ lệ 9,53%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/12/2010 đến 9/2/2011.

  T.Nguyễn

  Bài viết liên quan

  viVietnamese
  khu do thi lideco 01