PHT, NTL, AAM, KHA, DMC, UNI, DBC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

pht ntl aam kha dmc uni dbc thong tin giao dich luong lon co phieu

Vợ của ủy viên HĐQT công ty đã bán toàn bộ 500.000 cổ phiếu PHT đang nắm giữ để cơ cấu lại danh mục đầu tư.

CTCP SX&TM Phúc Tiến (mã CK: PHT): bà Nguyễn Thanh Huyền là vợ của ủy viên HĐQT công ty đã bán toàn bộ 500.000 cổ phiếu đang nắm giữ để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Giao dịch được thực hiện từ 5/11 đến 6/11/2009.

CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL): bà Nguyễn Thị Thêu là vợ ông Đinh Quang Chiến hiện đang là thành viên HĐQT công ty đăng ký bán ra toàn bộ 169.632 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 1,03%. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 16/11/2009 đến 16/2/2010.
Công ty CP Thủy sản Mekong (mã CK: AAM): bà Vũ Thị Thanh Thủy là cổ đông lớn của công ty đã mua 122.500 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 503.076 đơn vị tương đương tỷ lệ 4,436% lên 625.576 đơn vị tương đương tỷ lệ 5,516%. Giao dịch được thực hiện từ 6/11 đến 10/11/2009.
CTCP Xuất nhập khẩu y tế Domesco (mã CK: DMC): Qũy đầu tư CK Bản Việt đã mua 196.740 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữu từ 1.082.358 đơn vị chiếm tỷ lệ 6,18% lên 1.279.098 đơn vị tương đương tỷ lệ 7,3%. Giao dịch được thực hiện từ 27/10 đến 9/11/2009.
CTCP Xuất nhập khẩu Khánh Hội (mã CK: KHA): ông Nguyễn Văn Mạnh là cổ đông lớn của công ty mua vào 111.130 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 701.220 đơn vị tương đương tỷ lệ 4,97% lên 812.350 đơn vị tương đương tỷ lệ 5,75%. Giao dịch thực hiện ngày 4/11/2009.
CTCP Viễn Liên (mã CK: UNI): UNI đăng ký bán ra toàn bộ 420.700 cổ phiếu quỹ theo giá thị trường bằng phương thức báo giá hoặc thỏa thuận để bổ sung nguồn vốn kinh doanh. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 30/11/2009 đến 28/02/2010.CTCP Dabaco Việt Nam (mã CK: DBC): Red River Holding đã mua 320.000 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 1.485.600 đơn vị lên 1.805.600 đơn vị. Giao dịch được thực hiện từ 2/11 đến 10/11/2009.

Theo Hose/Hastc
Thanh Hương

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01