SD5, NTL: VF1 đăng ký giao dịch lượng lớn cổ phiếu

sd5 ntl vf1 dang ky giao dich luong lon co phieu

VF1 đăng ký mua 800.000 SD5 và bán luôn 400.000 cổ phiếu này.

Công ty cổ phần Sông Đà 5 (mã CK: SD5) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn.

Theo đó, Quỹ đầu tư chứng khóan Việt Nam (VF1) thuộc CTCP Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam và là cổ đông lớn của công ty đăng ký giao dịch lượng lớn cổ phiếu.
VF1 đăng ký mua 800.000 cổ phiếu và đăng ký bán luôn 400.000 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 1.045.400 đơn vị tương đương tỷ lệ 11,62% lên 1.445.400 đơn vị tương đương tỷ lệ 16,06%.

Mục đích của giao dịch là để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Dự kiến, giao dịch được thực hiện từ 31/5/2010 đến 30/7/2010.

Trước đó, từ 25/3 đến 24/5/2010, VF1 đã mua 270.600 cổ phiếu trong tổng số 620.000 cổ phiếu đăng ký mua và đã bán 545.900 cổ phiếu trong tổng số 595.000 cổ phiếu đăng ký bán và giảm lượng cổ phiếu nắm giữ xuống còn 1.045.400 đơn vị tương đương tỷ lệ 11,62%.

CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn.

Theo đó, Quỹ đầu tư chứng khóan Việt Nam (VF1) thuộc CTCP Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam là cổ đông lớn của công ty đăng ký mua 700.000 cổ phiếu và đăng ký bán 400.000 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 2.376.460 đơn vị tương đương tỷ lệ 7,25% lên 2.676.460 đơn vị tương đương tỷ lệ 8,16%.

Mục đích của giao dịch là để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Dự kiến, giao dịch được thực hiện từ 1/6/2010 đến 1/8/2010.
Theo HNX
 T.H

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01