Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 11 doanh nghiệp

q 15840072351981798021258 crop 1584007241732686005240

TDM, TNI, DQC, NTL, SPB, PGN, ICG, CHC, S4A, TCL, VTC vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền. CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM): Ngày 26/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 1% (01 cổ phiếu nhận 100 đồng). Thời gian thanh toán 10/4/2020. […]

Thông báo về ngày ĐKCC xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Bia thong bao ntl

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau: Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm Mã chứng khoán: NTL Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ […]