Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 13 doanh nghiệp

q 1513831962042

VCB, VEA, NTL, TIP, SEB, TTC, UIC, QHD, XDH, PHP, DM7, BST, MAC vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB): Ngày 31/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh […]

AGR Signals – Tín hiệu lướt sóng cổ phiếu NTL

Bia Bao cao phan tich

– Trong khung dài hạn, NTL đã tạo đỉnh quanh vùng 26-27 và điều chỉnh mạnh về vùng 22. Đây là giai đoạn mà NTL liên tục kiểm định vùng hỗ trợ để hình thành khung tích lũy với thanh khoản thấp. Đây là trạng thái phù hợp của một nhịp chỉnh cho xu hướng […]