CBTT ký hợp đồng kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Ngày 16/06/2023, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm đã ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Toàn văn hợp đồng file đính kèm.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01