NTL: Asiavantage Global đăng ký mua 500.000 cp và bán 500.000 cp

ntl loi nhuan truoc thue ca nam uoc khoang 690 ty dong

Asiavantage Global Limited chỉ mua lượng nhỏ cổ phiếu và không bán cổ phiếu nào trong lần đăng ký giao dịch trước.

CTCP Phát triển Đô Thị Từ Liêm (mã CK: NTL) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn.

Theo đó, Asiavantage Global Limited đã mua 44.000 cp trong tổng số 350.000 cp đăng ký mua và bán 0 cp trong số 300.000 cp đăng ký bán nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 1,15 triệu cp tương đương tỷ lệ 7,01% lên 2.539.000 đơn vị tương đương tỷ lệ 7,74%. Giao dịch được thực hiện từ 17/6 đến 17/7/2010.

Asiavantage Global Limited đăng ký mua tiếp 500.000 cp và đăng ký bán 500.000 cp bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ ngày 23/7 đến 23/9/2010.
Theo Hose
N.V.T

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01