• anh dung lideco ha long 01

  NTL: Bà Nguyễn Thị Mai đã bán ròng 300.000 cổ phiếu

  Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm như sau:

  • Tên nhà đầu tư thực hiện giao dịch : Nguyễn Thị Mai
  • Mã chứng khoán thực hiện giao dịch : NTL
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 856.430 cổ phiếu chiếm tỷ lệ :5,22 %.
  • Số lượng cổ phiếu thực hiện mua : 95.000 cổ phiếu.
  • Số lượng cổ phiếu thực hiện bán : 395.000 cổ phiếu.
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 556.430 cổ phiếu chiếm tỷ lệ :3,39 %.
  • Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 19/03/2009 đến ngày 19/06/2009.

  Bài viết liên quan

  viVietnamese
  khu do thi lideco 01