• anh dung lideco ha long 01

  NTL: Hai TV.HĐQT chuyển nhượng 81.140 cổ phiếu

  Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm:

  1. Người thực hiện giao dịch: Nguyễn Ngọc Thịnh

  • Mã chứng khoán: NTL

  • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: TV.HĐQT

  • Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 281.140 cp (1,71%)

  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 81.140 cp

  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 200.000 cp (1,22%)

  • Mục đích giao dịch: giải quyết nhu cầu tài chính

  • Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 01/07/2009 đến ngày 29/09/2009

  2. Người thực hiện giao dịch: Đinh Quang Chiến

  • Mã chứng khoán: NTL

  • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: TV.HĐQT

  • Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 1.041.710 cp (6,35%)

  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 81.140 cp

  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 1.122.850 cp (6,85%)

  • Mục đích giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu

  • Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 01/07/2009 đến ngày 29/09/2009

  Bài viết liên quan

  viVietnamese
  khu do thi lideco 01