NTL: Công ty mẹ lãi 32,34 tỷ đồng quý 4, tăng mạnh so với cùng kỳ

ntl 305 gdkhq nhan co tuc dot 2 nam 2010 bang co phieu ty le 100

(CafeF) Luỹ kế cả năm 2012, công ty mẹ NTL lãi 59,41 tỷ đồng, giảm 36,6% so với năm 2011.

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012 của riêng công ty mẹ.

Riêng quý 4, NTL đạt 165,24 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 160% so với cùng kỳ năm 2011. Nhờ doanh thu thuần tăng mạnh nên lãi gộp quý 4 đạt 39,33 tỷ đồng, tăng 294% so với mức 9,99 tỷ đồng cùng kỳ.

Chi phí tài chính giảm mạnh từ 8,1 tỷ đồng cùng kỳ còn 1,25 tỷ đồng cũng là một trong những lý do NTL có lãi tăng mạnh.

LNST của riêng quý 4 đạt 32,34 tỷ đồng, tăng mạnh 260% so với mức 8,99 tỷ đồng quý 4 năm 2011. Luỹ kế cả năm 2012, công ty mẹ NTL lãi 59,41 tỷ đồng, giảm 36,6% so với năm 2011.

Cuối năm 2012, NTL có dư tiền mặt 228 tỷ đồng, giảm 110 tỷ đồng so với số dư đầu năm. Tổng nợ bằng 46% tổng tài sản. Chủ yếu nợ ngắn hạn của công ty là khoản phải trả cho người bán 112,28 tỷ đồng, người mua trả tiền trước 508 tỷ đồng còn vay nợ ngắn hạn chỉ 1,83 tỷ đồng-không đáng kể.

Trong phần nợ dài hạn, công ty có doanh thu chưa thực hiện gần 32 tỷ đồng.

Tải Báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 theo Links dưới

Thanh Hiên

NTL

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01