• anh dung lideco ha long 01

  NTL: Đã bán 83.340 cổ phiếu quỹ

  Báo cáo kết quả bán cổ phiếu quỹ Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL):

  • Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi thực hiện giao dịch: 83.340 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 83.340 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu quỹ đã bán: 83.340 cổ phiếu
  • Tổng số cổ phiếu quỹ sau khi giao dịch: 0 cổ phiếu
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 15/03/2010 đến ngày 19/04/2010

  Bài viết liên quan

  viVietnamese
  khu do thi lideco 01