NTL: Đã mua 1,32 triệu cổ phiếu quỹ, đăng ký mua tiếp hơn 677.000 đơn vị

ntl loi nhuan truoc thue ca nam uoc khoang 690 ty dong

Giao dịch mua cổ phiếu quỹ thực hiện từ 4/11/2010 đến 4/1/2011

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) thông báo kết quả mua cổ phiếu quỹ.

Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi giao dịch: 300.000 đơn vị

Số lượng cổ phiếu quỹ đã đăng ký mua: 2 triệu đơn vị

Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.322.790 đơn vị

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 1.622.790 đơn vị

Giao dịch thực hiện từ 4/11/2010 đến 4/1/2011. Công ty không mua đủ số lượng đã đăng ký là do không khớp được lệnh.

NTL đăng ký mua tiếp 677.210 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ ngày 25/1 đến 25/3/2011.

Lộc Anh

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01