NTL: Ông Lê Minh Tuân – Kế toán trưởng đăng ký mua 10.000 CP

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (Mã chứng khoán: NTL):

  • Tên người đăng ký giao dịch: Lê Minh Tuân
  • Mã chứng khoán giao dịch: NTL
  • Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng
  • Số lượng cổ phiếu của người đăng ký giao dịch trước khi giao dịch: 0 cp
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 cp
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 10.000 cp (chiếm tỷ lệ 0,06%)
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
  • Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 22/01/2010 đến ngày 21/04/2010

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01