• anh dung lideco ha long 01

    NTL: Giải trình chênh lệch BCTC năm 2008

    Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL) giải trình nguyên nhân chênh lệch một số chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2008 như sau:

    Bài viết liên quan

    viVietnamese
    khu do thi lideco 01