Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm thông báo Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016. Cụ thể như sau: Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2018. Thời…

Quyết định bổ nhiệm người phụ trách Quản trị Công ty

Hội đồng quản trị Công ty quyết định bổ nhiệm Bà: NGUYỄN THỊ DIỆU LINH – Trợ lý Hội đồng quản trị Công ty, đồng thời giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 1/11/2017. Bà Nguyễn Thị Diệu Linh có quyền và nghĩa vụ theo điều 18 của Nghị định 71/2017/NĐ-CP…

Thông báo mở bán căn hộ tại dự án Chung cư LIDECO Hạ Long

Công ty Cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm trân trọng thông báo tới Quý khách hàng kế hoạch mở bán đợt 1 căn hộ chung cư tại dự án LIDECO HẠ LONG do Công ty chúng tôi làm chủ đầu tư. Thông tin chi tiết như sau: Thời gian mở bán: Thứ bẩy,…